Projekt TRICKČTPT - Česká technologická platforma pro textil, z.s.

Trick_Logo_Color__2_

TRICK není trik: spojení cirkulární ekonomiky a digitalizace v projektu zaměřeném na využití blockchain systému k podpoře oběhového hospodářství

 „Cirkulární ekonomika“ a „digitalizace“, to jsou pojmy, které se ve strategiích textilního průmyslu poslední léta velmi skloňují. Oběhové hospodářství má zajistit efektivnější a opakované využívání zdrojů a digitalizace má přispět k efektivnímu řízení celého výrobní procesu. Nyní se tyto dva trendy potkaly v mezinárodním projektu TRICK. Projekt TRICK je zaměřen na vytvoření systému pro sledování a správu informací o textilních výrobcích podél celého jejich cyklu výroby (a recyklace) založený na interoperabilitě blockchain systémů. Cílem projektu TRICK je poskytnout kompletní, spolehlivou, pro malé a střední podniky dostupnou a standardizovanou platformu na podporu zavádění, sledování a demonstraci udržitelných a oběhových přístupů. Systém TRICK bude schopen poskytnout konečným spotřebitelům a všem zúčastněným stranám informace potřebné pro kvalifikované rozhodování při nákupu. Důvěrnost údajů a ochrana soukromí bude zajištěna využitím Blockchain zabezpečením s různými úrovněmi přístupu a „stupněm“ informací dostupných pro jednotlivé uživatele, resp. specifické cílové skupiny zúčastněných stran.

Trvání projektu: květen 2021 - duben 2025 

Počet partnerů: 29

Stránky projektu: https://www.trick-project.eu/

Cppyright © 2024 www.ctpt.cz