Představení České technologické platformy pro textil

Česká technologická platforma pro textil (ČTPT) je sdružení fyzických a právnických osob, které sdružuje zástupce českého textilního a oděvního průmyslu, zástupce výzkumných a vzdělávacích institucí a zástupce příbuzných průmyslových odvětví a vědeckých oborů, jakož i veřejné orgány.

Cílem platformy je připravit a realizovat dlouhodobou vizi rozvoje českého textilního a oděvního průmyslu a realizací Strategické výzkumné agendy nastartovat proces vedoucí k posílení inovací, konkurenceschopnosti a růstového potenciálu tohoto významného průmyslového odvětví.

 


ČTPT realizuje tyto projekty:

ČTPT - Rozvoj národní a mezinárodní spolupráce TOP ČR v oblasti VVI

Projekt je realizován v rámci programu OPPIK

 

ENTeR - Experní systém recyklace textilií

 Mezinárodní projekt realizovaný v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE

TOPlist