Projekt ENTeRČTPT - Česká technologická platforma pro textil, z.s.

941

Mezinárodní projekt v rámci programuInterreg CENTRAL EUROPE

Číslo CE1136 Řešení projektu: 07/2017 — 06/2020

Expertní systém recyklace textilií

Projekt ENTeR sdružující pět středoevropských zemí zainteresovaných v textilním průmyslu se zaměřuje na snižování vzniku odpadů v textilním průmyslu. Má za cíl podpořit inovativní řešení v oblasti nakládání s odpady, která povedou k takovému přístupu k výrobě textilií, který je v souladu s principy oběhového hospodářství („circular economy“). Cílem projektu je vytvoření virtuálního centra, které urychlí spolupráci mezi zúčastněnými textilními regiony a podpoří společnou nabídku inovačních služeb hlavních místních výzkumných center a podnikatelských asociací.

Výstupy projektu:

Strategická agenda (anglicky)

Příloha strategické agendy - národní reporty (anglicky) 

M3P platform - databáze odpadů

enter_banner

Cppyright © 2024 www.ctpt.cz