Představitelé ČTPTČTPT - Česká technologická platforma pro textil, z.s.

Správní výbor ČTPT:

Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., VÚTS a.s. - prezident ČTPT


Ing. Jan Marek, CSc., Inotex spol. s r.o. - viceprezident ČTPT


RNDr. Pavel Malčík, Textilní zkušební ústavs.p. - viceprezident ČTPT


Ing. Miloš Beran, manažer ČTPT, beran@ctpt.cz


Mgr. Jiří Česal, ATOK - Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní

Ing. František Vančura, VEBA, textilní závody a.s.


Dozorčí rada ČTPT:

Ing. Pavel Rozkovec, VÚTS a.s. - předseda dozorčí rady ČTPT

Ing. Libuše Fouňová, CLUTEX - klastr technické textilie, z.s.

Ing. Ladislava Zaklová, SOTEX GINETEX CZ, z.s.

    Cppyright © 2023 www.ctpt.cz