O ČTPTČTPT - Česká technologická platforma pro textil, z.s.

Česká technologická platforma pro textil (ČTPT) je sdružení právnických osob-zástupců společnosti Českého textilního a oděvního průmyslu, výzkumných a vzdělávacích institucí a příbuzných průmyslových a vědeckých oborů.

V minulosti se platforma snažila o zahájení spolupráce při přípravě dlouhodobé vize rozvoje českého textilního a oděvního průmyslu, která bude mít formu strategického výzkumného programu.Její postupnou implementací do praxe a realizací pak následně urychlovat proces vedoucí k posílení inovací, konkurenceschopnosti a růstu potenciálu tohoto významného průmyslového odvětví. 

Během uplynulých šesti let byla úspěšně založena funkční pracovní skupina odborníků a členská základna spolupracujících společností byla rozšířena díky pozitivní a prospěšné spolupráci.

Naší vizí jsou inovace v každém českém textilním a oděvním podniku.

ČTPT chce vytvořit takové inovativní prostředí (externí i interní), které umožní českým textilním a oděvním podnikům kvalitativní i kvantitativní růst inovačních aktivit, což způsobí posílení konkurenceschopnosti celého TOP ČR. 

Historie ČTPT

Česká technologická platforma pro textil byla ustavena v červnu roku 2008 jako sdružení průmyslových podniků z textilního a oděvního průmyslu, výzkumných a vývojových institucí, vzdělávacích institucí, akademického výzkumu a dalších přidružených organizací s cílem navázat na činnost Evropské technologické platformy pro textil a podpořit rozvoj výzkumných a inovačních aktivit v textilním a oděvním průmyslu České republiky.

 Zakládajícími členy ČTPT bylo celkem 13 podniků textilního a oděvního průmyslu, asociací a dalších subjektů působících v TOP. Do dnešního dne se členská základna rozrostla o 3 členy, jejichž produktové portfolio přineslo rozšíření jak v oblasti textilní výroby, tak i potenciálu inovací strojního zařízení.

ČTPT tak ve spolupráci se svými členy identifikuje dlouhodobé trendy V&V&I v TOP a tvoří a implementuje Strategický výzkumný plán, který má podpořit transformaci TOP do průmyslu založeného na znalostech a inovacích.

S cílem posílení a zintenzivnění spolupráce na evropské úrovni se ČTPT stala v roce 2013 členem ETP – Evropské technologické platformy pro budoucnost textilního a oděvního průmyslu.


Cíle ČTPT

V návaznosti na cíle Evropské technologické platformy pro textil je cílem ČTPT zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost českého textilního a oděvního průmyslu posílením inovačních možností českého TOP směřujících k vývoji nových vláken, textilií, textilních produktů a oděvů.

ČTPT se zabývá těmito klíčovými aktivitami:

  • Vytvořením trvalé spolupráce mezi experty z průmyslových podniků, V&V organizací a vzdělávacích institucí s cílem sjednotit a zefektivnit jejich úsilí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v textilním a oděvním průmyslu
  •  Definováním společné strategické vize pro český TOP, vypracováním Strategické výzkumné agendy a následně Implementačního plánu s cílem realizace této vize
  • Zlepšením podmínek pro inovace v TOP, zejména pak odstraněním finančních a legislativních bariér a rychlým překonáním deficitu kvalifikovaných lidských zdrojůČTPT realizuje tyto projekty:

ČTPT - Rozvoj národní a mezinárodní spolupráce TOP ČR v oblasti VVI

Projekt je realizován v rámci programu OPPIK

ENTeR - Experní systém recyklace textilií

 Mezinárodní projekt realizovaný v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE

Cppyright © 2024 www.ctpt.cz