TEXWASTE – odborná konference zaměřená na povinný sběr textilního odpadu, 5. 5. 2022 (aktualizováno)ČTPT - Česká technologická platforma pro textil, z.s.

30. 04. 2022


texwaste2

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci 

TEXWASTE - povinný sběr textilního odpadu - leden 2025: hrozba nebo krok k trvale udržitelnému rozvoji TOP?

Konference se bude konat 5. května 2022 v Hradci Králové a pořádá ji ČTPT ve spolupráci s CIRI, CLUTEX a ATOK

Cílem konference je zmapovat:

úskalí a problémy v připravenosti textiláků a krajů na povinný sběr textilních odpadů

zkušenosti ze stávajícího systému sběru textilních odpadů

možnosti recyklačních kapacit v ČR, definovat chybějící technologie

jaké technické a technologické možnosti efektivní recyklace v Evropě vznikají a zda by se daly využít v ČR

tlak na využívání recyklátů v nových textilních výrobcích (i v oblasti technických textilií)

jak se firmy a sdružení připravují na povinný sběr textilních odpadů a využívání recyklátu v nových výrobcích …

Na následném workshopu pak proběhne řízená diskuse nad problémy uvedených během konference a hledání cest, jak by se tyto problémy daly řešit.

Akce je určena nejenom pro oděvní a textilní podniky (i pro výrobce technických textilií), ale i pro firmy zabývající se recyklací textilu, velkoobchody s textilem, zástupce krajů, firmy již nyní realizující sběr textilních odpadů. 


Finální program konference + informace o místě konání: ZDE

Časový rozvrh: konference 10:00 - 13:30 hodin

                          workshop   14:00 - 16:00 hodin

Přihlášku s počtem účastníků a názvu společnosti, kterou budete na konferenci reprezentovat, prosím, směřujte na konference@ctpt.cz .
Cppyright © 2023 www.ctpt.cz