Seminář ČTPT: technologický foresight v TOP ČR; ENTeR - zpracování textilních odpadůČTPT - Česká technologická platforma pro textil, z.s.

27. 03. 2019

Dne 16.4.2019 od 10:00 - 14:00 se v Praze (Těšnov 5) uskuteční seminář ČTPT. Cílem semináře je seznámení širokého okruhu textilních firem s výsledky projektů, ve kterých ČTPT participuje. Stěžejními tématy budou: technologické výzvy TOP ČR, spolupráce ČTPT s Evropskou technologickou platformou pro textil, výsledky projektu ENTeR zaměřeného na zpracování textilních odpadů.

 Pozvánka s přihláškou

Cppyright © 2023 www.ctpt.cz