Oslavy 65. výročí Katedry technologií a struktur Fakulty textilní Technické univerzity v LiberciČTPT - Česká technologická platforma pro textil, z.s.

10. 07. 2023

Dne 15. 09. 2023 proběhnou v Liberci oslavy 65. výročí Katedry technologií a struktur Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci.

Výročí je spojeno s obory Předení, Pletení a Tkaní – zakládajícími obory současné Katedry technologií a struktur FT TUL. U této příležitosti chceme pozvat na setkání nejenom naše absolventy, ale formou sympózia i kolegy, partnery, zástupce firem a všechny nadšence zabývající se problematikou spojenou s těmito obory. Sympozium dává prostor vzájemnému poznání a diskuzi, která je důležitá v každé době.

Všechny informace jsou a budou průběžně doplňovány na webových stránkách katedry.

Součástí stránky je také registrace, na základě které obdržíme zpětnou vazbu o počtu účastníků (důležité pro zajištění samotné akce a občerstvení). Program oslav je zveřejněn na webových stránkách akce.

Srdečně se těšíme na setkání s našimi absolventy.

Vedení Fakulty textilní, TUL 

Letáček ke stažení je ZDE.

Cppyright © 2024 www.ctpt.cz