Hledání inovačních příležitostí pro využití textilních odpadůČTPT - Česká technologická platforma pro textil, z.s.

20. 01. 2019

S nástupem oběhového hospodářství, omezenou dostupností a růstem cen klasických vláken i očekávaným restriktivními opatřeními pro snižování objemů nezpracovaných odpadů znamená potřeba efektivního zužitkování textilních odpadů nevyhnutelnou výzvu k hledání řešení.

Zatímco klasické technologie pro zpracování textilních odpadů jsou dobře dostupné, často chybí technologické řešení pro zpracování a další využití odpadů z výroby technických textilií; důvodem je jejich charakter.

V našich podmínkách byly navrženy tyto zájmové oblasti hledání řešení.

Cppyright © 2024 www.ctpt.cz