TEX4IM - závěrečná on-line konference projektu (20.-22. dubna 2021)ČTPT - Česká technologická platforma pro textil, z.s.

07. 04. 2021

Zveme Vás na závěrečnou konferenci projektu TEX4IM, která se bude konat formou přednášek a webinářů tematicky zaměřených na možnosti cirkulární ekonomie a digitální transformace v textilním průmyslu.

Předběžná pozvánku najdete v příloze.

Podrobný program a registrace bude k dispozici v nejbližších dnech.

Pro informace pište na dufkova@tzu.cz

Cppyright © 2021 www.ctpt.cz