INNOVATE TEXTILE & APPAREL: Virtual Trade Show, 15.- 30. 10. 2020ČTPT - Česká technologická platforma pro textil, z.s.

21. 07. 2020

WTiN připravuje novou – virtuální formu veletrhu ve snaze podpořit obnovení kontaktů a informací v textilním a oděvním řetězci, které byly výrazně porušeny pandemií COVID 19.

Připravovaná „Innovate Textile&Apparel” virtuální přehlídka (IVTS) poskytne příležitost firmám z celého světa ukázat aktuální inovace ve výrobních technologiích a materiálech při respektování zákazů cestovat a dodržet bezpečnostní pravidla. Krom textilních technologií a materiálů nabízí prostor od výrobců vláken až po konfekční výrobu společně s prezentací výrobců materiálů určených pro konfekci, sportovní oblečení, osobní ochranné prostředky (PPE) včetně smart textilií.

Aktuálně byla uzavřena dohoda o spolupráci mezi IFATCC (Mezinárodní federace nár. asociací textilních chemiků a koloristů) a WTiN (Světovou textilní informační sítí) s cílem zajištění maximální informovanosti o připravované virtuální přehlídce a možnostech preferenčních podmínek k účasti pro IFATCC a její národní Spolky a členy. IFATCC získal prostor pro prezentaci svého stánku zdarma. Pro zájemce o expozici – členy národních Spolků, členů IFATCC (kam patří i náš STCHK) je nabídnuta sleva za expozici ve výši 20% za podmínky, že kontrakt bude uzavřen do konce letošního srpna!! Proto zvažte tuto nabídku bezodkladně a kontaktujte STCHK – kupř. na marek@inotex.cz, kde vám bude poskytnut slevový kód pro přímé zaregistrování u WTiN. 

Více zde 

Cppyright © 2023 www.ctpt.cz