Seznam členských firem

ATOK - Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu
AVOZ ČR - Asociace výrobců a obchodníků sportovního zboží České republiky
CLUTEX — klastr technické textile z.s.
GF Machinery s.r.o.
Inotex spol. s r.o.
Nová Mosilana, a.s.
SILK & PROGRESS, spol. s r.o.
SINTEX a.s.
SOTEX GINETEX CZ, z.s.
Stap a.s.
Svitap J. H. J. spol. s r.o.
Technická univerzita v Liberci, fakulta textilní
Textilní zkušební ústav s.p.
VEBA, textilní závody a.s.
VÚB a.s.
VÚTS a.s.