Implementační plán ČTPT

Implementační akční plán navázal na výstupy Strategické výzkumné agendy a definuje takové inovační náměty, které zohledňujíce aktuální situaci v českém textilním a oděvním průmyslu mohou zvýšit ekonomický potenciál českých textilních a oděvních firem a posunout konkurenceschopnost českého TOP v evropském i světovém měřítku.

V Implementačním akčním plánu je identifikováno téměř několik desítek inovačních námětů.

Implementační plán byl vytvořen v roce 2012 a v roce 2014 došlo k jeho aktualizaci.

ke staženíIAP-CTPT.pdf